W związku z opublikowaniem przez Business Insider Polska w dniu 09 kwietnia 2019 r. artykułu pod tytułem Porty Lotnicze podpisały umowę, która może rodzić potencjalne niebezpieczeństwa dotyczącego wynajmu powierzchni komercyjnych na Lotnisku Chopina w Warszawie zarzucającego brak klauzuli „change of control” w zawartych umowach najmu, kategorycznie sprzeciwiamy się krzywdzącym zarzutom płynącym z przedmiotowej publikacji.
Oświadczenie PPL w sprawie publikacji Business Insider
Niedopuszczalne są insynuacje o możliwości wystąpienia zagrożeń z tytułu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wynikających z treści umów najmu zawartych z Baltona S.A. Pan Redaktor celowo przedstawia fakty wybiórczo, pomijając te istotne, a zmieniające całkowicie stan rzeczy. Z uwagi na ochronę tajemnicy, PPL nie może publicznie odnieść się do zmanipulowanych zarzutów.

Ponieważ insynuacje zawarte w treści artykułu narażają PPL bezpodstawnie, w sposób nieuzasadniony, na utratę zaufania społecznego potrzebnego do prowadzonej przez PPL działalności, a także naruszają dobra osobiste Przedsiębiorstwa, PPL z całą stanowczością zastosuje wszelkie dopuszczalne środki prawne celem ich ochrony, nie wyłączając postępowania karnego.

Obecnie PPL rozważa, czy przedmiotowe postępowanie prawne będzie prowadzone oddzielnie, czy też rozszerzone zostanie finalizowane powództwo i akt oskarżenia w zakresie naruszeń wynikających z poprzedniej publikacji Business Insider.

 

Powrót