W dniu 19 listopada 2020 r. Minister Infrastruktury zaakceptował „Plan Generalny Lotniska Zielona Góra-Babimost na lata 2020 – 2040”. Projekt planu był aktualizowany i opiniowany od kwietnia 2019 roku, więc zatwierdzenie go przez Ministra Infrastruktury stanowi zwieńczenie tego procesu.
Lotnisko Zielona Góra-Babimost z nowym planem generalnym
Zgodnie z bazowym scenariuszem prognoz ruchowych, lotnisko nadal będzie pełniło funkcję regionalnego portu lotniczego obsługującego głównie krajowe połączenia realizowane przez PLL LOT. Optymistyczne scenariusze zakładają natomiast możliwość uruchomienia połączeń na kierunkach Schengen i Non-Schengen oraz rozwoju nieregularnego ruchu czarterowego w sezonie letnim.

W planie generalnym przewidziano realizację kilku inwestycji mających na celu zwiększenie przepustowości lotniska oraz poprawę jakości obsługi pasażerów. W ramach prac modernizacyjnych planowane jest unowocześnienie terminalu odlotów i punktu kontroli bezpieczeństwa, a także budowa ciągu komunikacyjnego łączącego terminal odlotów z terminalem przylotów. W części landside zaplanowano natomiast budowę parkingu długoterminowego dla 100 samochodów osobowych, modernizację strefy ogólnodostępnej, w tym sieci dróg, oraz rewitalizację obszaru podejścia na kierunku 06.

Założenia planu generalnego wskazują także na rezerwy terenu pod dalszą rozbudowę na wypadek, gdyby rozwój ruchu lotniczego okazał bardziej dynamiczny niż ma to miejsce obecnie (oraz bardziej niż wskazują prognozy). Koncepcje zakładają możliwość budowy kolejnej płyty postojowej, utworzenie pola technicznego dla sprzętu obsługi naziemnej, stref „walk-in” oraz „walk-out” dla pasażerów przemieszczających się między budynkiem terminala a statkiem powietrznym, dalszą rozbudowę, a nawet połączenie budynków terminalowych, utworzenie strefy transportu autobusowego przed terminalem oraz wytyczenie terenu, na którym może zostać zlokalizowany kolejny parking samochodowy.

 

Powrót