Pasażerowie przylatujący na Lotnisko Chopina mogą skorzystać z trzech punktów do testowania w kierunku COVID-19.
Trzy punkty testowania w Terminalu Lotniska Chopina

Punkt pobrań - przy gate 34-35
 

Pierwszy z punktów pobrań, zlokalizowany w terminalu przy gate 34-35 (przed kontrolą zaświadczeń Straży Granicznej), został opracowany głównie z myślą o osobach przylatujących do Polski z krajów strefy Schengen.

WAŻNE: pasażerowie, którzy skorzystają z tego punktu testowania i otrzymają negatywny wynik testu, przechodząc przez kontrolę sanitarną nie zostaną objęci kwarantanną.

Aby skorzystać z punktu testowania przed kontrolą sanitarną prosimy zgłosić się do pracowników obsługujących Państwa lot i kierować się zgodnie ich wskazaniami.

przeznaczenie: pasażerowie Schengen
czynny: codziennie
godziny otwarcia: w godzinach planowych przylotów Schengen (od około 6:00 do około 24:00).
rodzaj testu: szybki test antygenowy
czas oczekiwania: około 20 minut
wynik: wydawany w języku polskim
koszt: 170 PLN (płatność tylko kartą)

Formularz pasażera (do wypełnienia przed testem)

 

Punkty pobrań - hala odbioru bagażu:

 

Punkt pobrań - Stanowisko nr 7

 
Drugi z punktów pobrań, zorganizowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, znajduje się w hali odbioru bagażu, przy taśmie nr 7.
 
przeznaczenie: pasażerowie Schengen i Non Schengen
czynny: codziennie
godziny otwarcia: od 6:30 do ostatniego planowego przylotu (do około godziny 24:00).
rodzaj testu: szybki test antygenowy
czas oczekiwania: około 20 minut
wynik medyczny: wydany w formie papierowej w języku angielskim
koszt: 200 PLN

Formularz pasażera (do wypełnienia przed testem)

 

Punkt pobrań - Stanowisko nr 1

 
Trzeci z punktów pobrań, zorganizowany przez Centrum Medyczne Damiana, znajduje się w hali odbioru bagażu, przy taśmie nr 1.
 
przeznaczenie: pasażerowie Schengen i Non Schengen
czynny: codziennie
godziny otwarcia: od pierwszego do ostatniego planowego przylotu.
rodzaj testu: szybki test antygenowy
czas oczekiwania: około 20 minut
wynik medyczny: wydany w formie papierowej w języku polskim i angielskim

 

Nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla podróżujących
 

Przypominamy, że w nocy z poniedziałku na wtorek (29-30 marca) weszły w życie zmienione przepisy dotyczące kwarantanny dla podróżujących. Wszyscy wracający do kraju samolotem kierowani będą na kwarantannę, którą w przypadku przylatujących ze strefy Non Schengen uchyli wyłącznie negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany w Polsce.

Przyloty z Schengen

Podróżni przylatujący na Lotnisko Chopina ze strefy Schengen zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jeśli posiadają negatywny wynik testu w języku polskim lub angielskim, wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy i okażą jego wynik na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej.

Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie dysponuje negatywnym wynikiem testu, jest obowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsce pobytu, w którym odbędzie kwarantannę oraz numeru telefonu kontaktowego.

Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej.  

Przyloty spoza Schengen

Osoby przylatujące na Lotnisko Chopina spoza strefy Schengen podlegają obowiązkowej kontroli Straży Granicznej, podczas której obowiązane są podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsce pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego, niezależnie od tego czy posiadają negatywny wynik testu wykonanego przed przekroczeniem granicy.

Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonany po przylocie do Polski i wysłany do systemu informatycznego sanepidu w ciągu 48 godzin. Osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionki dopuszczonej przez Unię Europejską będą zwolnione z kwarantanny.

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYCH PRZEPISACH

Powrót