Ponad dwadzieścia portów lotniczych z Europy Środkowo-Wschodniej spotkało się w Warszawie, by włączyć się w prace na rzecz wymiany poglądów i doświadczeń związanych z rynkiem lotniczym. Inicjatorem wydarzenia było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, które chce udoskonalać i rozszerzać prace projektowe czyniące grupę lotnisk V4+ liczącym się partnerem w dyskusji nad przyszłością europejskiego rynku lotniczego.
Europejskie lotniska V4+ jednym głosem o międzynarodowej współpracy
Przedstawiciele 22 europejskich portów lotniczych, m.in. lotnisk z Węgier, Czech, Słowacji, Austrii, Chorwacji i Słowenii, zadeklarowali gotowość do kontynuowania realizowanego programu związanego z działalnością grupy lotnisk V4+ oraz dalszej współpracy biznesowej. Wszystkim zależy na zapewnieniu optymalnych warunków do dalszego funkcjonowania portów.

- Chciałbym bardzo serdecznie Państwu pogratulować, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie to krok milowy w stronę stworzenia platformy wymiany pomysłów i poglądów na temat przyszłości europejskich lotnisk. Ogromnie się cieszę, że w tak ważnych sprawach wyrażają Państwo chęć współpracy – powiedział prezes PPL Stanisław Wojtera.

Inicjatywa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział także m.in.: Marcin Horała (wiceminister infrastruktury), Piotr Samson (prezes ULC), Janusz Janiszewski (prezes PAŻP), Mikołaj Wild (prezes CPK).
W czasie spotkania uczestnicy omawiali strategie związane z odbudową ruchu lotniczego, który ucierpiał w wyniku pandemii. Dyskutowali również na temat procedur i kierunków działania, które pomogą przywrócić zaufanie do podróży lotniczych. Zebrani zgodnie stwierdzili, że jedną z kluczowych kwestii jest odpracowanie strat finansowych i wspólne koncepcje, które pozwolą portom na jeszcze bardziej efektywną pracę i uzyskanie efektu synergii.

Lotnictwo znajduje się w tej chwili w fazie odbudowy po jednym z największych kryzysów w swojej historii. Trzeba podkreślić, że każdy kryzys to także szansa. Jestem przekonany, że obecna sytuacja ma ogromny potencjał, który trzeba wykorzystać – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

W czasie spotkania lotnisk V4+ przedstawiono także projekt listu intencyjnego. Dokument zawiera propozycję formy prawnej legitymizującej dalszą współpracę. Inicjatorzy grupy proponują powołanie międzynarodowego stowarzyszenia, którego członkowie będą wypracowywać wspólne standardy obowiązujące w portach lotniczych. Stowarzyszenie jako formalna organizacja będzie działało na rzecz uzgadniania wspólnego stanowiska wobec zmian zachodzących w międzynarodowym prawie lotniczym. W obszarach o strategicznym znaczeniu oraz w tych, w których będzie to miało uzasadnienie ekonomiczne, członkowie stowarzyszenia będą wspierali swoje działania. W centrum uwagi znajdą się zagadnienia z zakresu realizacji szkoleń, promocji turystyki i kultury, bezpieczeństwa, obsługi naziemnej i operacji lotniczych.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali, że ich działania będą skierowane w stronę stworzenia ponadczasowego projektu – Stowarzyszenia Lotnisk V4+. Zgodnie z założeniami będzie ono wspólnie oddziaływać na kształt międzynarodowych przepisów. Celem przedstawicieli portów lotniczych jest wykorzystanie walorów i potencjału lotnisk do stworzenia grupy, której głos będzie słyszalny w dyskusji publicznej nad przyszłością europejskiego rynku lotniczego.

Zapraszamy na profil V4+ Airports na LinkedIn
 

Powrót