Wzmocnienie relacji międzynarodowych i zwiększenie zaangażowania PPL we współpracę z ACI World to najważniejsze punkty spotkania, którego gospodarzem było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
PPL i ACI jednym głosem o potrzebach portów lotniczych
Wiceminister infrastruktury Marcin Horała spotkał się z Luis Felipe de Oliveira, dyrektorem generalnym ACI World, by omówić wzmocnienie relacji międzynarodowych. W spotkaniu wzięli udział prezes PPL Stanisław Wojtera, MBA i prezes Zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.

Współpraca międzynarodowa jest niezwykle ważna, a pandemia pokazała, że jest ona jeszcze bardziej potrzebna niż wcześniej. Postawieni w sytuacji nadzwyczajnego kryzysu bardzo często potrzebowaliśmy wymiany informacji, wymiany wiedzy i brania przykładu – powiedział Stanisław Wojtera, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Podczas spotkania poruszono kwestie zacieśnienia współpracy między podmiotami, a także zaangażowania stowarzyszenia Lotnisk V4+ w działalność na arenie międzynarodowej. PPL chce udoskonalać i rozszerzać prace projektowe czyniące grupę Lotnisk V4+ liczącym się partnerem w dyskusji nad przyszłością rynku lotniczego. Relacja Lotnisk V4+ z ACI przyczyni się do dalszej wymiany doświadczeń pomiędzy portami zrzeszonymi w organizacjach oraz umocni pozycję europejskich portów lotniczych na arenie międzynarodowej.

Jeśli będziemy na wyzwania przyszłości odpowiadać razem, będziemy nawzajem wymieniać się swoimi doświadczeniami i korzystać z najlepszych światowych wzorów, wtedy Polska będzie jednym z liderów tego przemysłu – powiedział Marcin Horała, wiceminister infrastruktury.

Ważnym elementem spotkania było wypracowanie modelu współpracy między podmiotami i wymiana doświadczeń w zakresie bieżących tematów istotnych dla funkcjonowania portów.

Lotnictwo jest ekosystemem, a ACI chce współpracować ze wszystkimi jego podmiotami – lotniskami międzynarodowymi, regionalnymi, regulatorami, czy liniami lotniczymi. 60 proc. stanowisk pracy w lotnictwie generowanych jest przez lotniska. Oznacza to wiele zatrudnionych osób, ważnych dla tego ekosystemu. ACI w dalszym ciągu będzie głosem tych osób, będzie wspierać lotniska i swoich członków zasobami, wiedzą i usługami – powiedział Luis Felipe de Oliveira, dyrektor generalny ACI.

W czasie spotkania prezes Zarządu Kraków Airport zaprosił wszystkich do udziału w ACI Customer Experience Global Summit, podczas którego spotkają się delegaci i przedstawiciele portów lotniczych z całego świata, by wspólnie dyskutować o najlepszych rozwiązaniach zapewniających pasażerom bezpieczeństwo i wysokiej jakości usługi na lotniskach.

We wrześniu w Krakowie będziemy rozmawiać o wszystkich wyzwaniach współczesnego lotnictwa. Ostatni czas zmienił oblicze branży lotniczej, dlatego warto się spotkać i porozmawiać o tym, co dalej – powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Spotkanie i towarzysząca mu konferencja prasowa były odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię. Jest to też ważny krok w stronę odbudowy rynku lotniczego. Porty lotnicze mają potencjał do dalszego rozwoju, szczególnie jeśli będą działać wspólnie.

Powrót