W nawiązaniu do materiału opublikowanego w portalu TVN24.pl, dotyczącego funkcjonowania Lotniskowej Straży Pożarnej na Lotnisku Chopina, chcielibyśmy przedstawić opinii publicznej pełne i rzetelne informacje.
Niezgodność, o której mowa w materiale, została wykryta przez kontrolę wewnętrzną PPL już w sierpniu 2021 r. – niezwłocznie rozpoczęto wdrażanie działań naprawczych oraz poinformowano Urząd Lotnictwa Cywilnego o zaistniałych brakach formalnych.
 
W lutym 2022 ULC przeprowadził kontrolę na lotnisku wskazując, że jest to nieprawidłowość poziomu 1. W ocenie Lotniska Chopina jego kwalifikacja była niewłaściwa ze względu na stan faktyczny. Dotyczyła wyłącznie braku formalnego, tj. nieposiadania przez niektórych strażaków tytułu technika pożarnictwa, a nie faktycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa operacji lotniczych czy funkcjonowania portu.
 
Wszyscy ratownicy LSP Lotniska Chopina mają wieloletnie doświadczenie w pracy na lotnisku i wielokrotnie przechodzili zagraniczne, specjalistyczne kursy w zakresie ratownictwa lotniskowego (Wlk. Brytania, Dania). Lotnisko traktuje bezpieczeństwo priorytetowo – przede wszystkim spełniamy wymogi międzynarodowe, a nie tylko krajowe, w zakresie działań ratowniczych i gaśniczych. Mamy większe niż wymagane przepisami stany etatowe – co oznacza, że więcej ratowników niż jest to konieczne, na każdej zmianie, dba o bezpieczeństwo pasażerów lotniska.
 
Przeprowadziliśmy modernizację i zakup wyposażenia ratowniczego, w tym nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i jedynych w tej części Europy specjalistycznych schodów strażackich, które umożliwiają działania ratownicze przy każdym typie samolotu, jaki istnieje na świecie. Zespoły dyżurują 24 godziny na dobę, w dwóch strażnicach, dzięki czemu jesteśmy w stanie dotrzeć w ciągu 3 minut w najdalszy punkt lotniska i rozpocząć akcję ratunkową.
 
W związku z powyższym, w ocenie Lotniska Chopina niezgodność miała charakter wyłącznie formalny i bez znaczenia dla bezpieczeństwa operacji odbywających się na lotnisku. Sam fakt, że urząd nie podjął działań polegających na wprowadzeniu ograniczeń, również potwierdza, że nie było realnego zagrożenia.
 
PPL, we wskazanym przez ULC terminie, wyeliminował niezgodność 1 kwietnia 2022, co zostało potwierdzone przez ULC pismem z 10 maja.

Powrót