W dniu 20 czerwca 2023 r. pomiędzy PPL S.A. a Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) w imieniu Komisji Europejskiej została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycje w zakresie infrastruktury podwójnego zastosowania na Lotnisku Chopina w Warszawie w zakresie utrzymania operacji usług podstawowych (24/7)”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Komisji Europejskiej – Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) w ramach inicjatywy Military Mobility.
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu PPL z Unii Europejskiej
Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych i dostosowanie elementów infrastruktury do wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami z zamiarem zaspokojenia potrzeb zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Lotnisko Chopina w Warszawie m.in. ze względu na współdzielenie infrastruktury z 1 Bazą Lotnictwa Transportowego spełnia podstawowe kryterium lotniska podwójnego przeznaczenia, czyli cywilno-wojskowego.

Projekt obejmuje realizację 3 zadań inwestycyjnych:
  • • Poprawa bezpieczeństwa naziemnego ruchu lotniskowego poprzez realizację systemu zobrazowania naziemnego ruchu lotniskowego,
  • • Dostosowanie jakości oświetlenia lotniskowego pola naziemnego do obowiązujących przepisów poprzez modernizację oświetlenia projektorowego na PPS-9,
  • • Dostosowanie jakości oświetlenia lotniskowego pola naziemnego do obowiązujących przepisów poprzez modernizację oświetlenia projektorowego na PPS-3;
oraz działań informacyjno-promocyjnych.

Szacowany budżet Projektu to 2,44 mln EUR, a zakładana kwota dofinasowania to 1,08 mln EUR. Okres realizacji Projektu to lata: 2022 – 2024.

Powrót