Decyzją Rady Nadzorczej z dniem 5 września 2023 roku Członkiem Zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A. została Monika Niewczas.
Nowy Członek Zarządu PPL S.A.
Monika Niewczas pełniła dotychczas funkcję Dyrektora Biura Inwestycyjno-Technicznego i była odpowiedzialna za liczne projekty realizowane na terenie lotnisk zarządzanych przez Polskie Porty Lotnicze S.A., w tym m.in. zakończenie w terminie budowy Lotniska Warszawa-Radom.

Powrót