Polskie Porty Lotnicze S.A. zapraszają do złożenia oferty na zakup składników majątku ruchomego w ramach Postępowania sprzedażowego nr 2023/TFFRF/02.
Wszelkie  informacje na temat postępowania, wykaz zbywanych składników majątku oraz dokumentacja fotograficzna znajdują się w Zaproszeniu oraz załącznikach nr 1 i 2:
Zbywane składniki majątku: Lampy błyskowe

Kontakt w sprawie Postępowania sprzedażowego nr 2023/TFFRF/02: I.Tkaczuk@ppl.pl, tel. 693913198

 

Powrót