P.P. „Porty Lotnicze”
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
NIP: 5250000239
REGON: 000126652
KRS: 0000008194
 
Centrala                         
telefon: +48 (22) 650 11 11
e-mail: kontakt@polish-airports.com
 
Sekretariat Pionu Finansów i Inwestycji
telefon: +48 (22) 650 30 02
 
Sekretariat Biura Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 
telefon: +48 (22) 650 35 23

Sekretariat Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
telefon: +48 (22) 650 17 99

Biuro Handlowe
Sekretariat Biura Handlowego

telefon: +48 (22) 650 18 30
e-mail: terminal@polish-airports.com

Dział sprzedaży usług lotniczych
e-mail: AerosalesPolicy@polish-airports.com 

Dział sprzedaży usług pozalotniczych
telefon: +48 (22) 650 10 85
e-mail: d.koscien@polish-airports.com

Wynajem powierzchni terminalowej:
telefon: +48 (22) 650 15 21
e-mail: s.istynowicz@polish-airports.com

Wynajmem powierzchni pozaterminalowej:
telefon: +48 (22) 650 22 32
e-mail: a.piwonski@polish-airports.com

Dział Marketingu
e-mail: marketing@polish-airports.com

CSR
telefon: +48 (22) 650 18 80
e-mail: k.rostkowska@polish-airports.com