P.P. „Porty Lotnicze”

Adres do korespondencji:

ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
NIP: 5250000239
REGON: 000126652
KRS: 0000008194

Siedziba zarządu PPL:
Ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa


Centrala                         
telefon: +48 (22) 650 11 11
e-mail: kontakt@ppl.pl
 
Sekretariat Biura Rachunkowości i Finansów
telefon: +48 (22) 650 30 02

Sekretariat Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
telefon: +48 (22) 650 17 99

Sekretariat Biura Sprzedaży
telefon: +48 (22) 650 18 30
e-mail: terminal@ppl.pl

Dział sprzedaży usług lotniczych
e-mail: AerosalesPolicy@ppl.pl 

Dział sprzedaży usług pozalotniczych
telefon: +48 (22) 650 10 85
e-mail: d.koscien@ppl.pl

Wynajem powierzchni terminalowej:
telefon: +48 (22) 650 15 21
e-mail: s.istynowicz@ppl.pl

Wynajmem powierzchni pozaterminalowej:
telefon: +48 (22) 650 22 32
e-mail: a.piwonski@ppl.pl

Dział Marketingu
e-mail: marketing@ppl.pl

Deklaracja Dostępności