Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna

Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
NIP: 5250000239
REGON: 000126652
KRS: 0001025154

Siedziba zarządu PPL SA:
Ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa


Centrala                         
telefon: +48 (22) 650 11 11
e-mail: kontakt@ppl.pl
 
Sekretariat Biura Rachunkowości i Finansów
telefon: +48 (22) 650 30 02

Sekretariat Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
telefon: +48 (22) 650 17 99

Sekretariat Biura Sprzedaży, Marketingu i Komunikcji
telefon: +48 (22) 650 18 30
e-mail: terminal@ppl.pl

Dział sprzedaży usług lotniczych
e-mail: AerosalesPolicy@ppl.pl 

Dział sprzedaży usług pozalotniczych
telefon: +48 (22) 650 10 85
e-mail: d.koscien@ppl.pl

Wynajem powierzchni terminalowej:
telefon: +48 (22) 650 15 21
e-mail: s.istynowicz@ppl.pl

Wynajem powierzchni pozaterminalowej:
telefon: +48 (22) 650 22 32
e-mail: a.piwonski@ppl.pl

Dział Marketingu i Komunikacji
e-mail: marketing@ppl.pl

Zgłoszenia naruszeń prawa lub istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Polskich Portów Lotniczych S.A.
e-mail: zgloszenia-compliance@ppl.pl
 
Skargi na działalność oraz reklamacje do usług Polskich Portów Lotniczych S.A.
e-mail: skargi.reklamacje@ppl.pl
albo: https://ppl.bip.gov.pl/skargi-i-wnioski/skargi-i-wnioski.html


Deklaracja Dostępności


Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001025154, kapitał zakładowy w wysokości 3.490.899.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 5250000239, REGON: 000126652