PPL przejęło lotnisko w Radomiu        Handling        Informacje dla pilota       Opłaty lotniskowe Radom Sadków       Dojazd do lotniska
Postępowanie nr 2019/TNNPE/01

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/02 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


Postępowanie nr 2019/TNNPE/03  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/04  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/05  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/06 
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/07 
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


Postępowanie nr 2019/TNNPE/08
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TFFSS/04  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


Zainteresowanych przylotem prosimy o zgłoszenie poprzez podanie:
 1. nazwy przewoźnika wraz z adresem rejestracji, numer NIP, adres e-miał i telefon kontaktowy
 2. Znaki rejestracyjne, typu statku powietrznego, MTOW
 3. Data i godzina przylotu, data i godzina odlotu
 4. Liczba członków załogi, liczba pasażerów
 5. Dodatkowe informacje/uwagi
Zgłoszenia proszę kierować na adres AerosalesPolicy@polish-airports.com
 
Obsługa lotnictwa ogólnego - usługi standardowe obsługi naziemnej obejmują:
 • ustawienie statku powietrznego na płycie
 • podstawienie podstawek pod koła samolotu
 • odprawa biletowo-bagażowa załogi
 • asysta personelu
 • obsługa operacyjna lotu
 • załadunek i wyładunek bagażu
 • transport załogi na terenie lotniska
 • zamówienie taxi dla załogi
 • rezerwacja hotelu dla załogi
 • pokój dla załogi do 3h 
Opłaty wg maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW)
NAZWA USŁUGI  CENA (PLN)
Handling standardowy General Aviation - MTOW do 1,5 t 30,00
Handling standardowy General Aviation - MTOW od 1,5 do 4 t 150,00
Handling standardowy General Aviation - MTOW od 4 do 7 t 300,00
Handling standardowy General Aviation - MTOW od 7 do 12 t 450,00
Handling standardowy General Aviation - MTOW od 12 do 20 t 600,00
Handling standardowy General Aviation - MTOW od 20 do 40 t 800,00
Handling standardowy General Aviation - MTOW od 40 do 60 t 1200,00
Handling standardowy General Aviation - MTOW powyżej 60 t 2000,00
Poza godzinami pracy Port czynny za dodatkową opłatą - 1000,00 PLN za operację.

Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującego w dniu wykonania usługi.
Lądowanie na lotnisku RADOM-SADKÓW jest równoznaczne z akceptacją obowiązku uiszczenia opłaty za usługę standardową wynikającej z aktualnego cennika.
USŁUGI DODATKOWE
 
Świadczone są także usługi dodatkowe. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt poprzez adres AerosalesPolicy@polish-airports.com