Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych.
 
W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) – największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Lotnisko Chopina posiada status międzynarodowego centrum przesiadkowego, zapewniającego państwu dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Stale utrzymuje i rozwija zdolność operacyjną na rzecz przewoźników oferujących m.in. połączenia długodystansowe. Lotnisko Chopina w Warszawie jest też bazą narodowego przewoźnika PLL LOT.
 
Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Posiada udziały lub akcje 17 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi:

Spółki prawa handlowego zarządzające regionalnymi portami lotniczymi:
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. -  76.19%
 • Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. – 32,90%
 • Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z.o.o. – 45,67%
 • Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. - 38,99%
 • Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. - 27.41%
 • Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. – 27,47%
 • Port Lotniczy Wrocław S.A. – 19,74%
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. – 17,30%
 • Porty Lotnicze Mazury Sp. z o.o. – 12.67% (podmiot faktycznie nie prowadzi działalności)
 • Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. – 3,75%
 
Wyspecjalizowane firmy świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach:
 • Welcome Airport Services Sp. z o.o. – 100%
 • ACS Sp. z o.o. – 100%
 • Airport Meteo – 100%
 • Baltona – 99,97%
 • Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. – 59.30%
 
Pozostałe Spółki:
 • Casinos Poland Sp. z o.o. – 33.33%
 • Polish Airports Academy Sp. z o.o. – 100%
 
W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services Sp. z o.o. i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS Sp. z o.o.
 
Działalność PPL prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy międzynarodowych przedsiębiorstw, zgodne z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi m.in. w dokumentach strategicznych PPL. Spółka jest własnością Skarbu Państwa, a nadzór nad PPL pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Polskie Porty Lotnicze podlegają także rygorom prawnym narzucanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO).